Badanie Kliniczne ANB019-208

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Imsidolimabu (ANB019) w leczeniu pacjentów z trądzikiem odwróconym