Badanie kliniczne CAIN457M2301E1

Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane przedłużenie badania z odstawieniem leku, mające na celu wykazanie długoterminowej skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji podskórnego sekukinumabu, u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postaci Hidradenitis suppurativa (trądziku odwróconego).