Badanie kliniczne ANB019-301

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy III
oceniające skuteczność i bezpieczeństwo imsidolimabu (ANB019) w leczeniu dorosłych pacjentów z uogólnioną łuszczycą krostkową.