Badanie Kliniczne M1095-HS-201

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z grupą kontrolną
otrzymującą placebo badanie fazy 2 oceniające stosowane sonelokimabu u pacjentów z czynnym ropnym zapaleniem apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego