Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO
Administratorem Twoich danych jest NOZOZ Labderm (dalej My). Mamy siedzibę w Ossy przy   ul. Lesna 2a. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji szkolenia oraz w celach marketingowych.

Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Tobie ofert dostępnych w naszej firmie. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest obowiązek realizacji usług oraz tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować naszą ofertę. Będziemy automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe – m.in. profilować je. Profilowanie to np. określenie jakimi artykułami/szkoleniami możesz być zainteresowany. Dzięki temu nasza komunikacja będzie lepiej dostosowana do Twoich potrzeb.

Twoje dane przechowujemy i przetwarzamy w celach marketingowych do czasu wycofania Twojej zgody albo wyrażenia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w naszych akcjach i wydarzeniach marketingowych organizowanych online lub offline. Twoja aktywność oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie naszymi usługami lub akcjami marketingowymi, np. uczestnictwo w szkoleniu, warsztacie, badaniu satysfakcji, otwarcie newslettera, wejście na stronę internetową emt-engineering.pl lub aktywność w naszych mediach społecznościowych. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Masz prawo:

  • w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę mailem na adres biuro@emt-ststems.pl lub w naszym biurze,
  • do pełnego dostępu do treści swoich danych,
  • przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone,
  • wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych; sprzeciw możesz wnieść do nas mailem na adres biuro@labderm.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.

Masz pełną swobodę w podaniu swoich danych i wyrażeniu zgód.
Pełna polityka prywatności oraz polityka cookies – Pobierz dokument