Badania Kliniczne DMB3115-2

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą podwójnej ślepej próby w celu ustalenia równoważności terapeutycznej, porównujące skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i immunogenność podawanego podskórnie DMB-3115 oraz pochodzącego z UE leku Stelara® u pacjentów z przewlekłą łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego